De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. Dat vraagt om innovatie en datagedreven werken. De Business Intelligence Consultants van Salvéos maken maatschappelijke organisaties slimmer door de vraag achter de vraag helder te krijgen, data te verzamelen, te analyseren, te interpreteren en te vertalen naar bruikbare rapportages en dashboards. Zo helpen wij organisaties slimmer werken en kijken we niet alleen achterom, maar juist naar hoe morgen beter kan.

Datagedreven werken

Met inlevingsvermogen en kennis over business, samenwerking en veranderkunde zijn onze professionals in staat om data toegankelijk en toepasbaar te maken voor alle afdelingen en disciplines binnen maatschappelijk relevante organisaties. Uitstekende communicatieve vaardigheden hebben daarin een essentiële plaats. Als Business Intelligence Consultants opereren wij op het brede terrein van Business Intelligence binnen het publieke domein. Met een innovatieve aanpak op het gebied van datagedreven werken, dragen we bij aan het oplossen van complexe vraagstukken.

Wij helpen jou bij:

Onze professionals adviseren opdrachtgevers over het (beter) organiseren van de bedrijfsdata en de werkprocessen. Dit doen zij door middel van het verzamelen en registreren van data, het analyseren van deze data en de daaruit voortkomende informatie toepassen in de besluitvormingsprocessen. Zij zijn op interimbasis generiek inzetbaar in onder andere de volgende rollen:

  • Data analist
  • Data scientist
  • Functioneel beheerder
  • Business analist

Wie zijn wij?

Onze professionals werken vanuit kennis, daadkracht en vertrouwen. We nemen initiatief en durven besluiten te nemen, met een flinke dosis lef. Uiteraard geven we altijd rekenschap over wat we doen. Bij Salvéos zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen. Dat is onze basis. Wij zijn authentiek, open, meelevend en integer. Dat maakt dat opdrachtgevers vertrouwen in ons hebben. We blijven onszelf ontwikkelen en inspireren. Dat doen we met opleidingen en cursussen, maar natuurlijk ook in de praktijk, bij onze opdrachtgevers. We spreken de taal van de organisaties waar we werken en kennen de relevante ontwikkelingen binnen onze branches en vakgebieden. En niet in de laatste plaats: we zijn een warm bedrijf met veel aandacht voor elkaar.