Toenemende zorgvraag

De afgelopen jaren neemt de zorgvraag in Nederland toe. Dit komt onder andere door de toename van vergrijzing, een samenleving die meer aanpassingsvermogen vraagt en een toename in (psycho)sociale problematiek. Tegelijkertijd stijgt het zorgaanbod onvoldoende mee, bijvoorbeeld door tekort aan overheidssubsidie, middelen en personeel. Dit zet zorgorganisaties voor grote opgaven. Aan de ene kant hebben ze de taak om het stijgende aantal zorgbehoevenden op te vangen, maar aan de andere kant moet de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijven. En dat met de beperkte middelen en personen om deze opgaven te volbrengen.

De start van een project

Afgelopen jaar kwam een zorgaanbieder die tegen deze zelfde issues aanloopt bij Marieke op de lijn. De organisatie moest meer ouderen een plek gaan bieden in de woonzorgcentra om de toenemende vraag in de regio op te kunnen vangen. Daarvoor zouden ze een locatie heropenen die eerder gesloten was. Deze locatie voldeed alleen niet meer aan de huidige normen én er was onvoldoende capaciteit om de zorg te bieden. Er moesten dus nog allerlei zaken worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan nieuw personeel aannemen, interieur voor de bewoners vernieuwen, zorgmiddelen faciliteren, zorgplanningen maken, etc. En dat ook nog eens in zeer korte tijd, want drie maanden later zou alles ingeregeld moeten zijn.

Allereerst ging Marieke binnen de organisatie in gesprek. Er moest namelijk een doelgroep worden gekozen waarvoor ze de heropende locatie zouden inrichten. De nood leek op deze locatie het hoogst voor psychogeriatrie (PG) met daarnaast ruimte voor crisis-PG, dus hulpvragen om zorg of ondersteuning waarbij iemand binnen 24 uur opgenomen moet kunnen worden. Met de doelgroep eenmaal vastgesteld en helderheid over het aantal FTE dat nodig was, kon het juiste type personeel worden geworven. Er werden vacatures uitgezet voor nieuwe woonzorgassistenten en verzorgenden voor individuele gezondheidszorg (VIG). Zo vormde zich een nieuw team, waarbij iedereen kon meedenken en meebouwen om van de locatie een succes te maken. Het was niet makkelijk, want een nieuw team, nieuwe bewoners en een heropende locatie vragen van iedereen een sterk aanpassingsvermogen.

Het resultaat

Binnen korte tijd was de afdeling heropend en werden in alle woonruimten patiënten opgevangen. Natuurlijk was de afdeling niet perfect en leefden er nog veel ideeën om deze te verbeteren. Maar het positieve was dat mensen met een noodvraag voor zorg een plek kon worden geboden, zorgpersoneel er alles aan deed om het hen zo prettig mogelijk te maken en de samenwerking binnen de organisatie zo goed werd opgezocht. Marieke kijkt positief terug op wat ze met het team voor elkaar heeft gekregen en de frisse energie die ze heeft kunnen brengen. Ze is uitgenodigd om binnenkort weer langs te komen in het woonzorgcentrum om bij te praten en te zien hoe de afdeling zich verder heeft ontwikkeld. Marieke heeft er zin in en vertrouwt erop dat ze positief verrast zal worden.